vezi mai mult

Ziua Internationala a Padurilor
05.04.2019     
 
Cu privire la declararea zilelor de 28,29,30 august zile lucrătoare.
24.08.2018     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Rezultatele concursului Cel mai bun pădurar în cadrul ÎS Hîncești-Silva
17
08.2018
Rezultatele concursului Cel mai bun pădurar în cadrul ÎS Hîncești-Silva
   
 

Competiția are ca scop perfecționarea pregătirii profesionale, ridicarea nivelului de gospodărire a fondului forestier. Concursul care se desfășoară anual în mai multe etape: faza la ocolul silvic, faza la întrepriderea silvică și la nivelul Agenției "Moldsilva" își propune ca scop să stimuleze interesul pădurarilor cu vechime, dar și a celor mai noi în domeniu, pentru aprofundarea cunoștințelor individuale în ceea ce privește normele tehnice la lucrările silvice și standartelor aprobate, protecția pădurii și paza fondului cinegetic, lucrările de regenerare a pădurii, normelor de securitate si sănătate în muncă. Experiența și-a expus cuvîntul, astfel al doilea an consecutiv învingător a fost desemnat pădurarul cant. nr. 2 Ocolul Silvic Cărpineni Burlacu Victor, locul II s-a clasat pădurar cant. nr. 6 O.S. Buțeni Bejan Sergiu, pe locul III s-a clasat păduar cant. nr. 4 Ocolul silvic Bobeica Samson Dumitru. Etapa concursului la nivel ramural, organizat de Agenția "Moldsilva" și Federația Sindicatelor "Sindsilva" va avea loc la data de 07 septembrie 2018, unde d-lui Burlacu Victor care va reprezenta Î.S."Î.S. Hîncești-Silva" îi urăm succese și rezultate remarcabile.