vezi mai mult

Mesaj de felicitare cu ocazia zilei silvicultorului.
17.09.2021     
 
Cărbune de lemn (mangal) spre vînzare
02.09.2021     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Rezultatele anchetei efectuate în cadrul Întreprinderii de Stat ,,Întreprinderea pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva”
22
07.2021
Rezultatele anchetei efectuate în cadrul Întreprinderii de Stat ,,Întreprinderea pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva”
   
 

 

Rezultatele anchetei efectuate în cadrul Întreprinderii de Stat ,,Întreprinderea pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva”

În conformitate cu ordinul Agenţiei „Moldsilvaˮ nr. 157 din 04.06.2021 „Ordin cu privire la crearea Comisiei în vederea efectuării anchetei de serviciu pentru stabilirea circumstanţelor de fapt şi de dreptˮ (Comisie mixtă formată din angajaţii Agenţiei „Moldsilva” şi entităţii silvice Hînceşti) a fost iniţiată ancheta de serviciu în cadrul Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Hînceşti-Silvaˮ pentru identificarea şi elucidarea informaţiilor publice cu privire la pretinsele lacune din activitatea acestei entităţi silvice. Astfel, s-a pus în sarcina membrilor comisiei menţionate mai sus, de a stabili dacă informaţia difuzată este veridică şi corespunde adevărului, şi anume:

- solicitarea/colectarea în scris a explicaţiilor de la personalul servicului silvic angajat cu privire la acţiunele/faptele din înregistrările video/audio difuzate;

- stabilirea veridicităţii informaţiilor difuzate şi întreprinderea măsurilor în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor care au dus la admiterea acestor acţiuni de către persoanele vizate;

- în cazul constatării unor abateri, de a propune măsurile necesare în vederea atragerii la răspundere a persoanelor care se vor face vinovate.

Prin urmare, membrii comisiei de anchetă au luat act asupra faptelor relatate şi s-a decis investigarea eventualelor nereguli şi abuzuri admise de către personalul serviciului silvic din cadrul ocolului silvic Bobeica, ÎS Î.S. „Hînceşti-Silva”, semnalate/menţionate în spaţiul public/mediatic de către cetățenii Frunză Vasile, fost angajat a ÎS ÎS „Hîncești Silva” și Solonari Vasile, localnic al s. Văsieni.

În acest context,  prin prisma atribuţiilor şi competenţelor atribuite, comisia de anchetă a decis a se expune asupra următoarele aspecte invocate în materialul video/audio:

1.       indicații abuzive date de personalul de conducere din cadrul întreprinderii și a ocolului silvic în procesul de gestionare a fondului forestier, și anume de sustragere ilegală a masei lemnoase din parchete, precum și de efectuare a tăierilor ilicite;

2.       ilegalitățile identificate de către instituțiile de control depistate în cantonul silvic nr. 8, pădurar Frunză Vasile care au cauzat un prejudiciu de circa 72 000 lei;

3.       indicații abuzive de la șeful ocolului silvic Bobeica Untu Anatolie și maistrul silvic Comîndaru Nicolae de organizarea a activităților de furt de masă lemnoasă date pădurarului Frunză Vasile și Bîrsă Ivan;

4.       depunerea plîngerilor la Agenția „Moldsilva” cu privire la abuzurile comise de șeful ocolului silvic Bobeica, Untu Anatolie;

5.       indicație a șefului de ocol silvic, Untu Anatolie, cu privire la eliberarea (în perioada campaniei electorale) a 2,5 m3 de bîrne (20 de bucăți) cu lungimea de 2,9 m și diametrul 14-24 cm, care urmau a fi ridicate de pădurarul Mălai Ivan, iar ulterior au fost achitate în luna august a anului 2020 din salariu de către pădurarul Frunză Vasile;

6.       colectare a planului de măcieș în toamna anului 2020, sau conform indicației de colectat cîte 3000 lei pentru a acoperi planul de măcieș necolectat;

7.       convorbirea telefonică dintre pădurarii Frunză Vasile, Cornici Gheorghe și Gheorghe Vodincear cu privire la colectarea diverselor sume bănești, inclusiv colectarea sumelor bănești în perioada anilor 2017-2021 de la pădurarii din ocolul silvic Bobeica.

8.      obligarea pădurarilor de efectuare a lucrărilor de reparație la sediul ocolului silvic Bobeica, inclusiv cu procurarea materialelor de construcție;

9.       cu privire la declarațiile cet. Victor Solonari, care afirmă că și la momentul actual sunt prezente tăieri ilicite în fondul forestier din cadrul ocolului silvic Bobeica;

 Din concluziile unor anchete de serviciu anterioare (mediatizate în pagina web a entităţii silvice Hînceşti - http://hincesti.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=496&t=/Comunicare/Comunicate/Rezultatele-anchetei-de-serviciu-la-Ocolul-Silvic-Bobeica; http://hincesti.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=497&t=/Comunicare/Comunicate/Cazul-de-la-ocolul-silvic-Bobeica-marcat-de-neglijenta-si-iresponsabilitate), s-a constatat că afirmaţiile lui Frunză Vasile referitor la tăieri ilicite prin indicaţiile superiorilor întreprinderii şi constrângerea la efectuarea reparaţiilor la sediul Ocolului Silvic Bobeica de către angajaţi din surse proprii nu se adeveresc. În ceea ce ţine de tăieri ilicite, s-a constat că din cele 4 cantoane unde inspectorii de mediu au efectuat verificări,la două din ele nu au fost atestate, la un canton s-au depistat 3 arbori, iar la cantonul cu responsabilitatea lui  Frunză Vasile au fost documentaţi tocmai 93 de arbori tăiaţi ilicit. Probabil de aici şi pornesc toate frustrările lui Frunză Vasile, expuse cu atâta zel în presă, dar care nu corespund realităţii şi tocmai indică iresponsabilitatea şi neglijenţa acestuia în exercitarea obligaţiunilor de serviciu. De altfel,  sună neconvingător şi declaraţiile sale despre depunerea plângerilor la Agenția „Moldsilva” și administrația întreprinderii silvice cu privire la abuzurile comise de șeful Ocolului Silvic Bobeica, Untu Anatolie. În perioada dată, în adresa Agenției „Moldsilva” a parvenit doar petiția în care sunt enunțate/descrise o serie de acțiuni admise de personalul serviciului silvic din cadrul Ocolului Silvic Bobeica, Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva şi considerate drept ilegale de către petiționar. Răspunsul pentru Frunză Vasile a fost remis prin scrisoarea Agenției „Moldsilva” nr. AM-02/02-F13  din 14.05.2021).

Destul neadevăr a constat comisia de anchetă şi referitor  la aşa-zisele indicații ale șefului de ocol silvic, Untu Anatolie, cu privire la eliberarea (în perioada campaniei electorale) a 2,5 m3 de bârne (20 de bucăți) cu lungimea de 2,9 m și diametrul 14-24 cm, care urmau a fi ridicate de un alt pădurar, iar ulterior au fost achitate în luna august a anului 2020 din salariu, de către pădurarul Frunză Vasile.

Pădurarul Mălai Ivan, menţionat în acel context, a declarat că la transportarea masei lemnoase și anume a celor 20 de bârne menționate în materialul video, nu a participat.

Totodată, a fost verificat faptul dacă pe parcursul lunii august a anului 2020 pădurarul Frunză Vasile a achitat cantitatea vehiculată de masă lemnoasă în volum de 2,5 m3, conform celor relatate în materialul video. Informația prezentată de contabilitatea ocolului silvic atestă că a fost procurată/achitată de către pădurarul Frunză Vasile pe parcursul anului 2019 o cantitate de 36 m.st. lemn de foc specii tari, iar în anul 2020 o cantitate de 3 m3 de lemn de lucru (Gater ST cu lungimea de 1,0-1,5 m și diametrul de 25-34 cm). Astfel, afirmația lui Frunză Vasile, precum că a achitat din contul salariului în perioada premărgătoare inventarierii o cantitate de 2,5 m3 lemn de lucru (20 de bârne) cu lungimea de 2,9 m și diametrul 14-24 cm, se considera a fi un fals.

Nu mai puţină compasiune a trezit şi afirmaţia lui Frunză Vasile despre îndeplinirea planului de măcieș în toamna anului 2020, sau conform aşa-ziselor  indicații  că urma să fie colectate câte 3000 lei pentru a acoperi planul de măcieș nerecoltat. Conform dărilor de seamă prezentate de Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva”, pe parcursul anului 2020, dar şi anii precedenţi,  nu a fost colectat măcieș verde, iar faptul colectării a câte 3000 lei pentru cantitatea de măcieș necolectată a fost negată de către toți pădurarii cantoanelor silvice din Ocolul Silvic Bobeica, mai ales în lipsa planificării unor asemenea lucrări.

Abilităţile de înregistrate a convorbirilor telefonice cu colegii de serviciu, pentru a le prezenta ulterior drept probe despre colectarea sumelor bănești, în perioada anilor 2017-2021 de la pădurarii din ocolul silvic Bobeica, au eşuat şi ele deoarece solicitarea de explicații de la pădurarii vizaţi demonstrează că au fost fraze rupte din context şi potrivite la alte fapte sau activităţi. Explicațiile întregului personal al serviciului silvic din cadrul ocolului silvic neagă totalmente existența cărorva activități/acțiuni de colectare a sumelor bănești sau altor bunuri.

În acelaşi context, prin prisma celor relatate și a acuzațiilor aduse inclusiv și administrației întreprinderii silvice, a fost solicitată și o explicație de la administratorul Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva”, dl Apostolachi Gheorghe, care menționează că nu a solicitat niciodată colectarea unor sume de bani cu anumite pretexte, nu a solicitat şi nu a beneficiat de anumite servicii sau favoruri şi nu a încurajat absolut pe nimeni să procedeze în aşa mod. Totodată, dumnealui a menționat că activitatea întreprinderii se desfășoară în conformitate cu principiile de activitate transparentă şi integră, suplimentar în acest scop fiind elaborat şi aprobat ordinul Întreprinderii pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva” nr. 80 din 22.04.2021 „Cu privire la intensificarea măsurilor antifraudă, promovarea culturii responsabilităţii şi integrităţii publice”.

Referitor, la a doua parte a materialului video ce vizează tăierile ilicite din cadrul ocolului silvic Bujor, Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva”, materialele au fost expediate la Procuratură.

Tot în acest sens, la data de 29.01.2021, Agenției  “Moldsilva”, a sesizat Procuratura Generală, mun. Chișinău în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru o investigare mai detaliată și elucidarea multiaspectuală și obiectivă a tuturor circumstanțelor cazului, cu o pasibilă tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, în cazul în care se va constata că au întreprins fapte/acțiuni ilicite.

În contextul celor enunţate menţionăm următoarele concluzii şi măsuri menţionate în raportul comisiei de anchetă, şi anume:

- Ilegalitățile și abuzurilor de serviciu admise în ocolul silvic Bobeica, enunțate în materialul video, au fost suprapuse cu documentația tehnică și explicațiile personalui silvic din cadrul ocolului silvic Bobeica (pădurari, maiștri, șef adjunct, șef de ocol). Astfel, se atestă o serie de circumstanțe contradictorii, unele acuzații fiind considerate drept falsuri, iar materialele acumulate urmează a fi remise instituțiilor de resort pentru examinarea prin prisma cadrului legal și stabilirii existenței elementelor infracțiunii în activitate de gestionare a fondului forestier din ocolul silvic Bobeica.

- Cu privire la cazul ce vizează tăierile în cadrul ocolului silvic Bujor din cadrul ÎS ÎS Hîncești-Silva, considerăm că asupra celor constatate/depistate de către personalul angajat al Agenției „Moldsilva”, urmează a se expune organele de resort în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor și tragerii la răspundere a persoanelor implicate și a celor care nu au întreprins măsurile necesare în scopul prevenirii/contracarării/depistării tăierilor ilicite, care au cauzat un prejudiciu fondului forestier în sumă de 680237,7 lei.

La final de activitate a acestei comisii speciale putem constata că deşi cineva şi-ar fi dorit cu ardoare să arunce cu pietre în proprii colegi şi entitatea silvică, această aventură a eşuat. Toate faptele înşiruite în acele pretinse demascări şi-au găsit rând pe rând infirmarea, deşi tăierile ilicite la cantonul 8 (condus în acea perioadă de Frunză Vasile) şi actate de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului sunt la fel de reale precum şi persoana care a dorit să se prezinte drept luptător cu nedreptatea. Aşa că nedreptăţile imaginare, de obicei, sunt demascate, dar incompetenţa şi iresponsabilitatea au preţul lor.