vezi mai mult

Schimb de experienţă pe linia de protecţia pădurilor.
17.05.2022     
 
Acțiuni întreprinse privind demararea Programului Național de Împădurire/Reîmpădurire (PNÎR).
20.04.2022     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Reevaluarea punerii în valoare a masei lemnoase ocolul silvic Bujor
25
01.2022
Reevaluarea punerii în valoare a masei lemnoase ocolul silvic Bujor
   
 

În urma controlului lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase efectuate de către șefii ocoalelor silvice, a corpului Ingineresc al Întreprinderii precum și a specialiștilor Agenției „Moldsilva”, au fost depistate abateri de peste 70% din volumul planificat extragerii în 9 parchete. Cele mai mari abateri fiind atestate la parchetele din lunca rîului Prut din cadrul ocolului silvic Bujor.

Totodată precum și în urma verificării situației în Lunca Prutului de către Directorul ÎSÎS ,,Hîncești- Silva”  dl. Bunduchi Ion, s-a stabilit că majoritatea producției lemnoase încă nu a fost colectată la dipoziția intermediară, dar rămîne împrăștiată. Motivele invocate fiind: condiții grele de colectare și grosimea lemnului împrăștiat, lipsa forțelor de muncă, tractoarelor și utilajului  pentru colectarea lemnului.

Astfel, ținînd cont de necesitatea efectuării calitative a lucrărilor de punere în valoare și necesității depistării și înlăturării pînă la exploatare a unor astfel de cazuri și excluderea „fenomenului” de adăugare a surplusurilor, au fost formate 4 echipe la nivel de Întreprindere pentru reevaluarea parchetelor a tăierilor de produse principale pentru anul 2022.